Salon Urody

Projekt zakładał 3 podstawowe elementy:

  1. Stworzenie strony internetowej dotyczącej nowego produktu jakim jest bezbolesna depilacja.
  2. Skuteczne pozycjonowanie strony internetowej na hasła PŁOCK oraz DEPILACJA
  3. Reklamę w mediach lokalnych.

Płock – Bezbolesna Depilacja Laserowa